Adoxa Naturvård:

Inventeringar

Information 

Utredningar

Panoramafoto Lindblad Studio AB

Ask

Det har gått dåligt för alm och ask under flera decennier på grund av två olika svampsjukdomar. Den här högvuxna asken på Hornudden norr om Nyköping tycks dock må ganska bra.

Alaftonfly

Enligt Artportalenvar den här vackra fjärilslarven den enda av sin art som noterades i Sörmland under 2022.Biotopen var den förväntade - klibbalsumpskog med hög fuktighetsbevarande vegetation i fältskiktet. Här i våtmarkerna kring Bergasjön i Flens kommun växer till exempel stora bestånd av springkorn.

Fältgentiana

Mer exklusiv fodermarksväxt finns knappast. Det här exemplaret växte 2022 i ett känt bestånd på Lindbacke i Nyköpings kommun. Här hålls marken öppen med hjälp av duktiga kossor så chansen är god att fältgentianan visar sig här nästa år igen .

Veckans bilder

Sen fältgentiana
Alaftonfly
Aspglansbagge
Nötvivel
Kvadratspindel
Laxticka
Sjögull i Arbogaån
Grovticka
Stor klubbhornsstekel (Cimbex femoratus)